Cena se odvíjí od nároků klienta, skládá se z odměny za práci, ceny za dopravu a eventuálně z poplatku za likvidaci bioodpadu. Ceny jsou konečné fakturové, a je v nich započítáno použití všech strojů a vybavení.
Přesná kalkulace je možná po osobní prohlídce nebo zaslání podkladů (fotografie, výměry atd.) na e-mail.
Z ekologických důvodů nepoužíváme žádně postřiky (insekticidy ani herbicidy). Špatná úroda, výskyt nežádoucích organismů a plevel - byly, jsou, a budou. V keřových skupinách se plevel odstraňuje pletím, a roste li v trávníku věřte, že po posečení si jej nikdo nevšimne. I nové travní koberce budou za čas obohaceny náletovými kulturami..
Pravidelná údržba zahrady po platbě předem:
Balíček standard 
59 Kč/m2          (do celkové plochy pozemku 300 m2 - minimální paušál 15 000 Kč)
14 x sečení, 2x hnojení, jarní vertikutace, odvoz travní hmoty, řez keřů, doplnění kůry, úklid
Balíček exclusive 
95 Kč/m2           (od celkové plochy pozemku 300 m2 - minimální paušál 25 000 Kč)
20 x sečení, 4x hnojení, 2x vertikutace, odvoz tr. hmoty, řez keřů, doplnění kůry, úklid
 
Částka za nepravidelnou údržbu zahrady je stanovena individuálně telefonicky či prostřednictvím formuláře.